Inbjudan till rådslag och kallelse till höstmöte

Jönköping-Vaggeryds Travsällskap bjuder in alla intressenter till rådslag och workshop kring Svensk Travsports framtid - i samband med rådslaget hålls även höstmötet


Förtroenderådet för Svensk Travsport beslutade att låta genomföra ett rådslag där samtliga medlemmar; travsällskap, BAS-organisationer och travklubbar landet runt bjuds in till en dialog om det svenska travets framtida organisation.

Alla medlemsorganisationer i Svensk Travsport kan arbeta med rådslaget och sammanställa sina svar på frågorna, vilket ligger till grund för en samlad genomgång vid ett extra fullmäktigemöte i januari 2021.

Det är alltså viktiga och angelägna saker som ska diskuteras. Jönköping-Vaggeryds Travsällskap har därför beslutat att inbjudan går ut till samtliga medlemmar och även alla med licens på Vaggeryd.

Från Svensk Travsport kommer Vice VD Ulf Hörnberg att guida oss genom kvällen och ytterligare en medlem från Svensk Travsports styrelse kommer att deltaga. Så det finns goda förutsättningar till att få svar och förklaringar. Och ett viktigt tillfälle att komma med synpunkter!

 

Torsdagen 26 november kl 18:00
Caféterian på travbanan (ev. annan lokal)

Underlag finns att hämta på hemsidan www.vaggerydstravet.se/radslag Det går också att hämta på kansliet, eller beställa från kansliet för utskick per post.

OBS! Pga av coronaläget kommer det att vara absolut nödvändigt att anmäla sig en vecka i förväg. Vi kommer att bestämma lokalen efter hur många vi blir. Vi sätter en gräns vid 50 deltagare och flaggar också för att mötet ställs in om coronaläget förvärras.

Anmäl ditt deltagande till info@vaggerydstravet.se eller 0393-125 85 senast 19 november

 

I samband med rådslaget hålls också sällskapets höstmöte så detta är även en

Kallelse till höstmöte.

Förslag från medlem ska lämnas skriftligen till styrelsen senast 12 november.

 

Publicerad måndag 9 november 2020. info@vaggeryd.travsport.se