Vi vill påminna att man måste betala medlemsavgiften in senast den 29 feb för att kunna ha rösträtt på årsmötet den 10/4.

300kr oavsett familj eller enskild till bankgiro 5814-6770. Tänk på att skriva vilka namn det gäller vid inbetalningen. 

Publicerad torsdag 22 februari 2024. info@vaggeryd.travsport.se