Regler Dubbelkampen

För dig som har licens att både rida och köra att bjuder Vaggeryds Travet in till en Dubbelkamp!


Traditionsenligt på en lördag, en sommarkväll, i år den 3 juli, bjuder vi in alla montéryttare som också har körlicens till vår Dubbelkamp!

I kampen ingår två lopp. Vi startar med ett montélopp och senare på kvällen kör alla ryttarna också i ett sulkylopp. Poäng efter placering och de tre ryttare som sammanlagt har mest poäng vinner en bonus på 5000kr resp 3000kr och 1000kr.

Det är för femte gången vi kör vår Dubbelkamp och vi hoppas på stort intresse trots att det är lite annorlunda upplägg än vår grundtanke, som ju innebar en härlig publikkväll. I dagsläget är det fortfarande osäkert kring hur mycket publik vi kan ta in den 3 juli.   

Så vill du vara med i Dubbelkampen är det i år en anmälningsavgift på 1200:- Vi kommer att dela ut ett fint deltagarpris till alla deltagare (värt ca 400kr) och du får ju också möjlighet att tävla om  bonusen till ettan, tvåan och trean!

Regler

12 deltagare som är anmälda i förväg, anmälan ska vara gjord senast 14 juni, till kansliet på Vaggeryds Travbana.

Den 21 juni kommer listan på deltagare att vara fastställd och deltagarnas namn kommer att finnas med i propparna (propp A och propp B) vid anmälning.

Tränare kan rangordna önskemål bland de namngivna ryttarna/kuskarna i vanlig ordning, och ryttare/kusk accepterar som vanligt. Övriga hästar lottas på kvarvarande ryttare/kuskar.

Hästarna får plats i loppen efter poäng och lottas på startspår enligt ordinarie regler. Propp A och B är helt oberoende av varandra och tränare kan anmäla häst/hästar till en eller båda. Propp A är ett montélopp och propp B ett sulkylopp.

Poängskala 9-6-4-3-2-1-1 samt 1 poäng till alla som fullföljer loppet odiskade och odistanserade. Poängen räknas samman efter det andra loppet och vid lika poäng vinner bäst placering och om det fortfarande är lika delas priset.

Priserna delas i år ut på stallbacken efter loppen.

Anmälningavgiften faktureras och ska vara betald senast 27 juni

Vid fler än 12 anmälda kommer deltagarna att väljas ut av Vaggerydstravet. Vaggerydstravet har också möjlighet att dela ut ett eller flera Wildcards.

Om något lopp inte blir fullt eller om häst stryks efter att startlistan är klar så tilldelas ”överbliven” ryttare/kusk 2 poäng.

Propositioner

Montéloppet: 12 startande - Förstapris 40.000kr

Sulkyloppet: 12 startande - Förstapris 40.000kr

(Vaggerydstravet kommer att ha en reservlista med ryttare som kan hoppa in om det blir avstängningar eller sjukdomsfall)

Anmäl via mail till info@vaggerydstravet.se senast 14 juni

Mer information lämnas av kansliet på Vaggeryd, 0393- 125 85 och av Nicklas Bjelke 072-200 31 01

 

 


info@vaggerydstravet.se