Hyra anläggningen

Det finns möjlighet att hyra hela eller delar av anläggningen på Vaggerydstravet


Jönköping-Vaggeryds styrelse har 20130206 tagit beslut om nya regler vid uthyrning av anläggningen. Reglerna har arbetats fram tillsammans med Hästrådets medlemsföreningar, Bjarg Islandshästar, BTR, JVT, JVP och Jönköpings läns kusksällskap.

Utgångspunkten har varit att vi vill använda anläggningen så mycket som möjligt och främja att den samutnyttjas av många aktörer och stänga den så lite som det bara går.

Det innebär att vi måste lära oss att samarbeta mellan alla aktörer och ta hänsyn till varandra. Ska hela anläggningen stängas och hyras av en användare så ska kostnaden bli högre än om träningsmöjligheterna för andra aktörer är tillgängliga.

Hyra av hela anläggningen sk stängningsavtal.

Allt som hyresgästen har hyrt ska städas och godkännas av JVT:s personal.

Boxarna ingår inte i stängningsavtalet. Kostnad 500 kronor per box och dygn. Dygn är lika med en dag och en natt. Meetingpris 630 kronor. Boxarna är rengjorda och klara för tävling dvs de bestämmelser som gäller för rengöring och desinfektion. En halv bal spån är inlagd. Boxen skall mockas efter användandet. Obs. hästar får ej stallas upp annat än i box. Gäller hela området.

JVT förbehåller sej rätten att vid alla evenemang etc ha sin servering öppen. Den ingår alltså EJ i något stängnings/hyresavtal. Dock kan serveringslokalen hyras för ev. möten för 300:-/gång.

Priser

Stängning av banan dvs. endast den organisation som har hyrt anläggningen har tillträde. (Obs! Gäller inte travskolans område eller dess verksamhet)

Onsdag 13 125:-/dag

Lördag 13 125:-/dag

Söndag 13 125:-/dag

Övriga dagar 6 560 :-dag 

Hyra av delar av anläggningen

Gäller måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar eller lördagar

Endast innerplan 2 625:-/dag 

Innerplan+travovalen 3 281.25:-/dag

Övrigt

Elplatser för husvagnar/bilar etc 131.25:- /dygn.

Meetingpris fre – sön 26 250:- + 630:-/box

Uthyrning och förfrågningar kring anläggningen kontakta kansliet

Priserna är inklusive moms


info@vaggeryd.travsport.se