Stadgar

Nuvarande stadgar antogs på höstmötet 13 november 2013

På höstmötet 11 november 2015 beslutades om en mindre stadgeändring 

På årsmötet 15 juni 2020 beslutades om ytterligare mindre stadgeändring


info@vaggeryd.travsport.se