Valberedningen vill gärna löpande ha in förslag och synpunkter. Alla medlemmar är välkomna att höra av sig till någon av valberedningens ledamöter.


Valberedning inför 2024, vald vid årsmötet 2023

Ordförande och sammankallande, Ann-Louise Smedberg, 070-556 28 60, bjorko@hotmail.com

Björn Berg, 070-370 65 66

Kristin Stark,  072-743 16 09

Wivian Swedbom, 070-553 16 27

 


info@vaggeryd.travsport.se