Valberedningen vill gärna löpande ha in förslag och synpunkter. Alla medlemmar är välkomna att höra av sig till någon av valberedningens ledamöter.


Valberedning inför 2021, vald vid årsmötet 2020

Ordförande och sammankallande, Ann-Louise Smedberg, Skillingaryd, 070-556 28 60, bjorko@hotmail.com

Björn Berg, Vaggeryd, 070-370 65 66

David Källgren, Vaggeryd, 070-252 84 86

Sara Bladh, Forserum, 070-437 60 54

Birgitta Forslund, Bottnaryd, 070-310 29 29


info@vaggerydstravet.se