B-tränarföreningen

B-tränarföreningen anordnar provloppen på Vaggeryd.


Styrelse B-tränarföreningen 2020

Ordförande och kassör

Vakant

Vice ordförande

Hans Franck                 hanitoja@hotmail.com                                       ---

Sekreterare

Jeanette Rydén           j.jeanette@alice.it                                                0768-22 02 86

Ledamöter

Björn Berg                    bona6664@gmail.com                                        0703-70 65 66 

Moa Andersson           gusanmoz@student.gu.se                                  0722-42 80 12

Lennart Svensson       jessica.flodin@outlook.com                               0707-67 15 84

 

Suppleanter

Fredrik Larsson

Fausto Luperini

 

Bank och plusgiro till B-tränarföreningen 
Bankgiro: 730-1658
Plusgiro: 130 95 77-3


info@vaggerydstravet.se