Träningavgifter

Det finns möjlighet för föreningar och enskilda att lösa träningsavgift för att få träna på Vaggeryds Travbana.


Träningsavgift

Träningsavgift inkl boxhyra för travhästar med tillgång till träning på stora travovalen enl.öppettider är 3125:- per år 1 box ink.spån ingår. Extra box 875:-/år

Varje organisation som vill utnyttja anläggningen för träning ska till sällskapet betala en årskostnad på 6 250:-. Då ingår träning, i E- stallet

Ni som inte är anslutna till någon av de betalande organisationerna betalar träningsavgift 3125:- per år till travsällskapet. 

Boxhyra

Kostnaden för extrabox är 875:-

E-stallets boxar mot D-stallet hålls öppet för användning vid träning. OBS! Endast för de medlemmar som tillhör de hästsportorganisationer som har träningsavtal, alternativt har löst träningsavtal hos JVT. Är alla boxar upptagna får man vänta på sin tur.

Travskolans stallplatser hyrs ut enl ök med travskolechefen. Här finns möjlighet till permanentuppstallning.

För dagshyra av box är kostnaden 250:- per box och hyresgästen ska göra rent boxen efter användandet. Boxen är rengjord och har 1/2 bal spån vid ankomst. För övernattning kostar det 500:- och det ingår 1 bal spån.

Ordning och reda
Alla som har box ska göra rent efter sig d.v.s. mocka och köra bort gödsel till containern efter varje användning. Skottkärra, skyffel, sopborste och gödselgrep ska finnas vid varje stall-länga. Upphängda och uppmärkta ”tillhör travet”.

Vi måste vara rädda om vår anläggning och få den att vara så ren och tilltalande som möjligt. Även duscharna ska ”mockas” när de har använts. Ansvarig är varje användare/hästägare. Det blir varje organisations ansvar att se till att deras medlemmar gör rent och snyggt efter sej och hänger tillbaka alla redskap samt tömmer skottkärran!

Uthyrning och förfrågningar kring anläggningen kontakta kansliet.

Priserna är inklusive moms


info@vaggeryd.travsport.se