Tävlingsrutiner

Följande tävlingsrutiner tillämpas på Vaggeryd Travet. Frågor och synpunkter kan lämnas till inskrivningen eller sekretariatet.


ALKOTEST
Utföres vid Inskrivningen. Samtliga deltagande kuskar skall testas innan första uppsittningen.

BESTRAFFNINGAR
Meddelas via resultatlistor som finns vid inskrivningen på stallbacken.

BOXLISTOR
Delas ut vid stallinfarten samt finns uppsatt vid Inskrivningen. Skyltar och vakter hänvisar parkeringsplatser för transporter m m.

DEFILERING
Samling i defileringsvolten belägen till höger om infartsgrinden till banan. Defilering kan ske med eller utan checkrem. Utrop via högtalare på stallbacken: 7, 5 och 3 minuter till defilering. Ekipagekontrollanten nås genom inskrivningen.

DISKVALIFIKATION
Via högtalare som bryter löpningsreferent. Hästens nummer visas på oddsindikatorn ersätts med tre små streck.

FÖRHÖRSRUM
Finns vid Kuskrum. Måldomarnämnd nås via interntelefon på Sekretariatet eller Inskrivningen.

GÄSTBOXAR
Anvisad gästbox skall användas. Gästboxar är tillgängliga från 3 timmar före första start. Gästbox är plomberad vid ankomst. Vid bruten plombering, kontakta inskrivningen. Häst som ej skall starta får inte insättas i gäststall.

HOVSLAGARE
Jourhavande hovslagare finns ej på tävlingsdagar

IDENTIFIERING
Identifiering sker vid provtagningsstallet. Häst skall uppvisasför hand, utan täcke och bandage. Lista över aktuella hästar finns uppsatt vid Inskrivningen.

MATERIALFEL
Åtgärdas i den röda materialfelsboden vid defileringsvolten.

PRISCEREMONIER
På större tävlingsdagar är det priscermoni i vinnarcirkel på publiksidan strax före mål. Kusken kliver av och går in i vinnarcirkeln. Hästen kvar på banan. På mindre tävlingsdagar genomförs segerintervjuerna med kusken kvar i sulkyn

PROVSTARTER
Provstarter bakom start bil 1 timme före första starten. I lopp utskriva med autostart och högst 100.000 kr, samt alla 2- & 3-åringslopp med auto tillämpar VaggerydsTravet en extra bilprovstart efter defilering med 3 minuter 30 sek kvar till start. Bilen står vid röda banmarkeringen 500 meter kvar och släpper deltagarna vid startplatsen på upploppet. 

PROVTAGNINGSSTALL
På baksidan (mot motorvägen) av A-stallet. Uppskyltat. Utöver de obligatoriska proven sker det slumpvis och provtagningsassistent möter upp vid utgången från banan.

SKO- och VAGNINFORMATION
Sko- och vagninfo ska lämnas för alla hästar senast 15 minuter före lopp 1. Senare ändringar meddelas till inskrivningen Tel 0726-66 90 25.

VETERINÄR
Finns i vagn vid defileringsvolten.

VID OLYCKSFALL
Sjukvårdare, hjärtstarter och förbandsmatrial finns på stallbacken. Sjukvårdare: 070-60 03 979

VÄRMNING
Banan öppnas för värmning två timmar före första start. Alla hästar skall vara försedda med vojlock. Värmning tillåten hela tävlingsdagen i rätvarv samt i bakvarv efter segerdefileringen. OBS ! Hjälm och säkerhetsväst skall bäras vid all körning inom travbanans område.

NUMMERBRICKOR
Avhämtas i Inskrivningen lämnas tillbaka rengjorda. 

 

A zon - Avlasnings zon
Parkering zon 1 -Främst för lastbilar
Parkering zon 2 -Främst för bil med transport
Parkering zon 3 -Främst för B-korts bilar
Parkering zon 4 -Främst för B-korts bilar
Parkering zon 5 -Främst för bil med transport
Parkering zon 6 - Personbilar

Har man möjlighet ser vi gärna att ni parkerar er ekipage/bil utanför stallbacken för att minimera risken för skador och olyckor.

1 - Inskrivningen
2 - Toaletter
3 - Hästdusch
4 - Omklädningsrum dam & herr
5 - Kuskrum & Förhörsrum
6 - Stallbacksrestaurang & Café
7 - Defileringsvolt
8 - Utrustning- /sulkytvätt
9 - Provtagningen


info@vaggeryd.travsport.se