Tränare

Tränare med licens på Vaggeryd


A-tränare på Vaggerydstravet

Sara Brodin 070-632 31 36
Länk till aktuell statistik och träningslista»

Jan Hellstedt 073 - 430 74 98
Länk till aktuell statistik och träningslista»

Kent Knutsson 070-796 85 63
Länk till aktuell statistik och träningslista»

Claes Svensson 070-652 20 50
Länk till aktuell statistik och träningslista»

Alla Vaggerydstravets tränare och kuskar

Tränare Förkortning Licens
Brodin Sara Bro Sa A-licens: träna, köra
Hellstedt Jan Hel Ja A-licens: träna, köra
Knutsson Kent Knu Ke A-licens: träna, köra
Svensson Claes Sve Cl A-licens: träna, köra
Almsgård Jannike Alm Ja B-licens: träna
Almsgård Roine Alm Ro B-licens: träna
Andersson Christer And Ch B-licens: träna
Berg Björn Ber Bj B-licens: träna
Berglund Anders Ber An B-licens: träna
Blomqvist Jonathan Blo Jo B-licens: träna
Bolin Andersson Ann Bol An B-licens: träna
Dellsjö Annika Del An B-licens: träna
Eskilsson Malin Esk Ma B-licens: träna
Hecht Karlsson Pernilla Hec Pe B-licens: träna
Karlsson Jan Ingvar Kar JI B-licens: träna
Karlsson Michael Kar Mi B-licens: träna
Lidh Liselott Lid Li B-licens: träna
Liljegren Bernt Lil Be B-licens: träna
Lindvall Marie Lin Ma B-licens: träna
Midler Helen Mid He B-licens: träna
Palm Christer Pal Ch B-licens: träna
Pettersson Ronny Pet Ro B-licens: träna
Siljelid Sören Sil Sö B-licens: träna
Trulsson Björn Tru Bj B-licens: träna
Blomander Björn Blo Bj B-licens: träna, köra
Brose Åsa Bro Ås B-licens: träna, köra
Brostorp Johanna Bro Jo B-licens: träna, köra
Börjesson Mats Bör Ma B-licens: träna, köra
Dellsjö Marcus Del Ma B-licens: träna, köra
Florin Mikael Flo Mi B-licens: träna, köra
Franck Hans Fra Ha B-licens: träna, köra
Johansson Henrik Joh He B-licens: träna, köra
Johansson Peter Joh Pe B-licens: träna, köra
Källgren David Käl Da B-licens: träna, köra
Luperini Fausto Lup Fa B-licens: träna, köra
Nilsson Ingemar Nil In B-licens: träna, köra
Persson Per-Ingmar Per PI B-licens: träna, köra
Petersson Rune Pet Ru B-licens: träna, köra
Svensson Lennart Sve Le B-licens: träna, köra
Törnberg Ann-Charlotte Tör AC B-licens: träna, köra
Flodin Jessica Flo Je B-licens: träna, köra, rida
Brunzell Jenny Bru Je Kör-/Montélicens: köra, rida
Eskilsson Hilda Esk Hi Kör-/Montélicens: köra, rida
Almsgård Julia Alm Ju Körlicens: köra
Andersson Moa And Mo Körlicens: köra
Bardun Jonathan Bar Jo Körlicens: köra
Knutsson Anton Knu An Körlicens: köra
Knutsson Emelie Knu Em Körlicens: köra


info@vaggerydstravet.se